FİNANS

silverline endustri - silvr - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 623.578.468,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.052.106,00
 • Finansal Yatırımlar 55.000,00
 • Ticari Alacaklar 355.813.462,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 354.780.172,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.033.290,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.213.257,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.213.257,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 181.262.006,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.253.369,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 18.025,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 57.911.243,00
 • ARA TOPLAM 623.578.468,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 237.716.003,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.964,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.964,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 114.165.841,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 114.165.841,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.943.657,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.943.657,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.038.762,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.038.762,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 74.562.779,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 861.294.471,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 684.726.622,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.228.446,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.048.242,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 580.108.348,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.957.948,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 555.150.400,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 27.330.082,00
 • Diğer Borçlar 305.197,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 305.197,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.562.500,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.140.500,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.422.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33.431.711,00
 • ARA TOPLAM 684.726.622,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80.810.994,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.025.035,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.921.576,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 42.864.383,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 42.864.383,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 765.537.616,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 95.756.855,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 95.756.855,00
 • Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 52.503,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -30.322.028,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 513.737,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 91.700.972,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -11.188.329,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 861.294.471,00

Kredi Hesaplama