FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

silverline endustri - silvr - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 563.281.859,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 391.095,00
 • Finansal Yatırımlar 55.000,00
 • Ticari Alacaklar 224.724.807,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 224.351.451,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 373.356,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.269.556,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.269.556,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 200.885.402,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 82.711.938,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.191.546,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.115,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 26.223.946,00
 • ARA TOPLAM 563.281.859,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 271.706.140,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.964,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.964,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 108.018.970,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.187.773,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.187.773,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.235.040,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 103.259.393,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 834.987.999,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 696.427.745,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.619.056,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.149.072,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 614.417.608,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27.293.292,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 587.124.316,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.265.143,00
 • Diğer Borçlar 275.548,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 275.548,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.616.704,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.796.704,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.820.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.228.868,00
 • ARA TOPLAM 696.427.745,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 92.109.971,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.921.254,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.228.768,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 49.959.949,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 49.959.949,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 788.537.716,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 46.450.283,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 46.450.283,00
 • Ödenmiş Sermaye 45.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 52.503,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -41.687.260,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 513.737,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 91.700.972,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -49.129.669,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 834.987.999,00