FİNANS

senkron siber guvenlik yazilim - snkrn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 99.503.245,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 262.666,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 62.386.397,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 57.590.680,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.795.717,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 150.241,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 140.544,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.697,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 18.497.766,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.592.268,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.106.071,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 613.907,00
 • ARA TOPLAM 99.503.245,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.644.214,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.598.320,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 206.718,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.077.359,00
 • Diğer Duran Varlıklar 761.817,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 104.147.459,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.940.821,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 509.693,00
 • - Banka Kredileri 509.693,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.044.632,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 11.333.438,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 329.449,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.003.989,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.335.610,00
 • Diğer Borçlar 11.540.686,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.380.217,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.160.469,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.479.686,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 689.898,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 689.898,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 48.940.821,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.112.100,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.837.946,00
 • Banka Kredileri 1.837.946,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 274.154,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 274.154,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 51.052.921,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 53.094.538,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 53.094.538,00
 • Ödenmiş Sermaye 7.849.206,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.198.232,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.454.281,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -30.019,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -30.019,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -30.019,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.400.484,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 26.770.775,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.451.579,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 104.147.459,00

Kredi Hesaplama