FİNANS

servet gmyo - srvgy - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 299.534.228,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.516.340,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.838.403,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.483.290,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.355.113,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 104.173.555,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 101.577.950,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.595.605,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 126.252.941,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.752.989,00
 • ARA TOPLAM 299.534.228,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.127.788.773,00
 • Finansal Yatırımlar 1.191.208.521,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 149.234,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 149.234,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 361.467.685,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.571.036.773,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.527.642,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.985,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 340.779,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.427.323.001,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 769.216.641,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 210.471.154,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.183,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 43.957.668,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.174.726,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 39.782.942,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.546.128,00
 • Diğer Borçlar 507.100.982,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 473.568.902,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 33.532.080,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.668.286,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 514.862,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 227.075,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 287.787,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 957.561,00
 • ARA TOPLAM 769.216.641,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.692.949.402,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.140,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.140,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 2.286.112.716,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 406.259.587,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 561.959,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 561.959,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.462.166.043,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.965.156.958,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.965.156.958,00
 • Ödenmiş Sermaye 52.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.092.708,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -121.640,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.345.814,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.997.495.172,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -91.655.096,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.427.323.001,00

Kredi Hesaplama