FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

servet gmyo - srvgy - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.036.599.775,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 98.980.203,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 51.990.757,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 44.673.510,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.317.247,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 634.770.757,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 632.349.099,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.421.658,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 227.114.880,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.743.178,00
 • ARA TOPLAM 1.036.599.775,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.150.962.181,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 149.234,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 149.234,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.588.390.726,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.894.538.600,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.875.261,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 419.324,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 160.877,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.187.561.956,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 957.186.960,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.795,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 21.608.205,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 22.765.730,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.135.065,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.630.665,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.229.657,00
 • Diğer Borçlar 659.576.951,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 659.491.951,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 85.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 246.311.652,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 416.600,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 412.165,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.435,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.236.370,00
 • ARA TOPLAM 957.186.960,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 523.368.457,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.514.821,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 13.958.979,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 504.878.725,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.015.932,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.015.932,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.480.555.417,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.707.006.539,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.707.006.539,00
 • Ödenmiş Sermaye 52.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 540.485.814,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 17.811.466,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.248.353,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.248.353,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.248.353,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 41.349.281,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.383.855.703,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.672.752.628,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.187.561.956,00