FİNANS

sumas suni tahta - sumas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 123.345.191,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 88.729.277,00
 • Finansal Yatırımlar 1.659.246,00
 • Ticari Alacaklar 9.665.897,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 157.689,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.508.208,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 22.359.863,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 693.864,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 237.044,00
 • ARA TOPLAM 123.345.191,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 35.372.198,00
 • Finansal Yatırımlar 70.116,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 99,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 99,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.390.598,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 100.928,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 100.928,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.810.457,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 158.717.389,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.826.453,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 17.348.490,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 367.688,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.980.802,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 456.893,00
 • Diğer Borçlar 3.416.195,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.713.601,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.702.594,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 18.357.682,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.871.161,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 376.032,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 376.032,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 43.826.453,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.132.823,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.132.823,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.132.823,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 47.959.276,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 110.758.113,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 110.758.113,00
 • Ödenmiş Sermaye 6.224.400,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 50.404,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.219.790,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.219.790,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.219.790,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.868.666,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 65.117.956,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 33.628.135,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 158.717.389,00

Kredi Hesaplama