FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

suwen tekstil - suwen - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 804.112.431,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 183.966.405,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 42.681.580,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.907.682,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.773.898,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 379.846,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 379.846,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 498.181.938,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 64.217.408,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.008.802,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.685.254,00
 • ARA TOPLAM 804.112.431,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 660.537.534,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.582.916,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.582.916,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 201.235.107,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.865.069,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.865.069,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.464.649.965,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 412.605.890,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 161.363.600,00
 • - Banka Kredileri 31.354.881,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.912.246,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 132.846.320,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 73.789.313,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 59.057.007,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 44.764.685,00
 • Diğer Borçlar 817.037,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 817.037,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.081.046,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.852.085,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.955.162,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.444.391,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.510.771,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.013.709,00
 • ARA TOPLAM 412.605.890,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 223.025.950,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 165.641.454,00
 • Banka Kredileri 10.003.239,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 155.638.215,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.306.941,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.817.921,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.234.393,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.234.393,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 43.025.241,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 635.631.840,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 829.018.125,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 829.018.125,00
 • Ödenmiş Sermaye 224.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 156.700.889,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 97.199.455,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.693.691,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.883.390,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.883.390,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -7.810.301,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 26.996.421,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 148.746.013,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 191.563.448,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.464.649.965,00