FİNANS

suwen tekstil - suwen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 497.121.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 124.781.491,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 32.600.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.007.727,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.592.273,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 319.044,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 319.044,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 308.044.819,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.260.032,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 124.643,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.990.971,00
 • ARA TOPLAM 497.121.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 219.373.505,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.969.328,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.969.328,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 62.009.400,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.689.798,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.689.798,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.876.642,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 716.494.505,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 309.757.164,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 87.350.242,00
 • - Banka Kredileri 20.357.152,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 26.383.655,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 156.004.406,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 127.677.707,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.326.699,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.559.529,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 997.994,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.145.586,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.822.192,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.648.077,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.174.115,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.493.560,00
 • ARA TOPLAM 309.757.164,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 76.927.950,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 75.571.515,00
 • Banka Kredileri 2.455.053,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 73.116.462,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 386.685.114,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 329.809.391,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 329.809.391,00
 • Ödenmiş Sermaye 56.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 96.055.314,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -482.325,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -641.707,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -641.707,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 159.382,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.837.757,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.227.550,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 169.171.095,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 716.494.505,00

Kredi Hesaplama