FİNANS

suwen tekstil - suwen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 295.951.773,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 75.070.004,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 30.863.489,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.819.049,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.044.440,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 245.334,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 245.334,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 172.346.835,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.542.272,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.883.839,00
 • ARA TOPLAM 295.951.773,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 144.592.178,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.377.610,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.377.610,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 39.331.118,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.006.416,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.006.416,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.730.570,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 440.543.951,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 173.939.099,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 81.668.542,00
 • - Banka Kredileri 34.037.480,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 30.884.114,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 37.397.397,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.243.029,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.154.368,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.427.954,00
 • Diğer Borçlar 1.561.582,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.561.582,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.311.738,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.466.458,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.221.314,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.086.693,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.134.621,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 173.939.099,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.590.388,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 61.999.572,00
 • Banka Kredileri 12.382.009,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 49.617.563,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.590.816,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.590.816,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 237.529.487,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 203.014.464,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 203.014.464,00
 • Ödenmiş Sermaye 56.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 96.055.314,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -474.001,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -82.557,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.837.757,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.227.550,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 42.450.401,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 440.543.951,00

Kredi Hesaplama