FİNANS

tekfen holding - tkfen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 20.101.916.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.463.407.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.584.900.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.348.624.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 65.923.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.282.701.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 111.104.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.902.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 108.202.000,00
 • Türev Araçlar 259.602.000,00
 • Stoklar 5.635.703.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 629.855.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 233.986.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 594.357.000,00
 • ARA TOPLAM 20.042.621.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 59.295.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.896.157.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.452.211.000,00
 • Ticari Alacaklar 383.037.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 383.037.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.013.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.013.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 124.767.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 195.937.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.016.694.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 161.396.000,00
 • - Şerefiye 102.017.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.379.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 68.627.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 368.320.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 57.077.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 27.998.073.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.651.197.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.631.009.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 120.849.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.526.347.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.583.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.523.764.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 142.801.000,00
 • Diğer Borçlar 204.705.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 204.695.000,00
 • Türev Araçlar 392.093.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.739.074.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 163.779.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 801.961.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 251.267.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 550.694.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.958.000,00
 • ARA TOPLAM 17.651.197.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.391.054.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 332.515.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 294.619.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 294.619.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 94.206.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 231.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 343.518.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 343.438.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 80.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 325.965.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 19.042.251.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.955.822.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.801.779.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 370.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.475.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 300.984.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -506.108.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.922.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.319.594.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.139.671.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 179.923.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 563.375.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.672.851.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.077.608.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 154.043.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 27.998.073.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 2.181.083.000,00

Kredi Hesaplama