FİNANS

tekfen holding - tkfen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 22.403.234.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.151.531.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.769.033.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.152.329.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 66.136.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.086.193.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 109.294.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 109.294.000,00
 • Türev Araçlar 8.528.000,00
 • Stoklar 7.930.873.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 624.229.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 428.389.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 500.317.000,00
 • ARA TOPLAM 22.029.959.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 373.275.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 9.784.131.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.063.412.000,00
 • Ticari Alacaklar 353.134.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 353.134.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 59.399.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 59.399.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.054.172.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 230.733.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.455.013.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.607.000,00
 • - Şerefiye 107.395.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.212.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.948.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.163.260.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 86.434.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 32.187.365.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.287.702.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.533.011.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 191.296.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.566.301.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.963.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.557.338.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 171.487.000,00
 • Diğer Borçlar 236.511.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.728.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 228.783.000,00
 • Türev Araçlar 353.686.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.109.775.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 385.978.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 678.634.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 267.169.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 411.465.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.177.000,00
 • ARA TOPLAM 18.287.702.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.309.463.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.997.225.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 359.085.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 359.085.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 202.179.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 226.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 491.372.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 491.353.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 19.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 259.376.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.597.165.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 10.590.200.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.428.977.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 370.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.475.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 300.984.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.085.526.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -118.133.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.130.480.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.406.555.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -276.075.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 571.038.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.665.188.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.473.338.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 161.223.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 32.187.365.000,00
 • Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 2.355.436.000,00

Kredi Hesaplama