FİNANS

turk traktor - ttrak - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.577.086.852,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.416.872.941,00
 • Finansal Yatırımlar 420.033.225,00
 • Ticari Alacaklar 2.101.907.770,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.274.066.993,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 827.840.777,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.614.962.987,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.168.023,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.069,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.008.138.837,00
 • ARA TOPLAM 11.577.086.852,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.218.855.310,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 109.458,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 109.458,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 393.753,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 393.753,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 931.097.842,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 621.820.738,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 90.815.165,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 481.193.003,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.795.942.162,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.215.711.256,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.432.320.224,00
 • - Banka Kredileri 2.432.320.224,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 880.648.551,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.441.898,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.925.214.949,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 271.784.705,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.653.430.244,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 149.120.886,00
 • Diğer Borçlar 124.654.842,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 124.654.842,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 566.700.564,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 133.729.665,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.328.665,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 120.401.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 9.215.711.256,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 942.017.077,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 577.224.765,00
 • Banka Kredileri 507.427.245,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.652.616,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 364.792.312,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 256.458.270,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 108.334.042,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.157.728.333,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.638.213.829,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.638.213.829,00
 • Ödenmiş Sermaye 53.369.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 39.014.356,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -194.390.177,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -194.390.177,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -194.390.177,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 58.947.006,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 58.947.006,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 238.702.293,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 477.121.790,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.971.018.561,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.795.942.162,00

Kredi Hesaplama