FİNANS

turk traktor - ttrak - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.122.931.933,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.536.370.444,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.838.409.872,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 675.282.386,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.163.127.486,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.126.466.369,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.019.205,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 615.666.043,00
 • ARA TOPLAM 7.122.931.933,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.545.233.491,00
 • Finansal Yatırımlar 2.850.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.881.500,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.881.500,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 393.756,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 766.762.526,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 515.313.324,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 60.036.241,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 174.620.384,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.668.165.424,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.991.467.444,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.991.480.723,00
 • - Banka Kredileri 1.991.480.723,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 366.307.822,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.429.137,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.171.231.064,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 115.908.235,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.055.322.829,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 66.602.664,00
 • Diğer Borçlar 76.235.657,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 76.235.657,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 129.640.954,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 101.713.266,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 84.778.441,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.527.656,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 69.250.785,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 5.991.467.444,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 935.930.804,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 759.433.137,00
 • Banka Kredileri 744.386.570,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 356.262,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 176.497.667,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 112.722.826,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 63.774.841,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.927.398.248,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.740.767.176,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.740.767.176,00
 • Ödenmiş Sermaye 53.369.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 39.014.356,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -87.783.231,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -87.783.231,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -87.783.231,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 66.589.625,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 66.589.625,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 238.702.293,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 477.121.790,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 959.322.343,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.668.165.424,00

Kredi Hesaplama