FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

turk traktor - ttrak - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 29.503.586.270,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 13.022.672.632,00
 • Finansal Yatırımlar 11.260.120,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.846.799.493,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.242.349.528,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.604.449.965,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 10.032.563.213,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 50.689.632,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.539.601.180,00
 • ARA TOPLAM 29.503.586.270,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 9.188.264.386,00
 • Finansal Yatırımlar 18.194.894,00
 • Ticari Alacaklar 109.459,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 109.459,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 553.421,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 553.421,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.448.067.232,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.732.071.291,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 667.086.973,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 105.964.065,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 38.691.850.656,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.700.244.994,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.505.464.340,00
 • - Banka Kredileri 5.505.464.340,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 628.836.956,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.449.027,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.681.700.710,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 493.563.775,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.188.136.935,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 278.526.749,00
 • Diğer Borçlar 6.790.087.497,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.300.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 490.087.497,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 322.141.387,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.161.206.467,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 328.458.963,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 58.988.152,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 269.470.811,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 23.700.244.994,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.834.501.124,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.279.288.162,00
 • Banka Kredileri 1.223.127.338,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.808.041,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 555.212.962,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 278.840.907,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 276.372.055,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 25.534.746.118,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 13.157.104.538,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.157.104.538,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.066.875,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.616.504.149,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -282.488.506,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -282.488.506,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -282.488.506,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 191.120.774,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 191.120.774,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.572.422.096,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.211.372.408,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.748.106.742,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 38.691.850.656,00