FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

turk traktor - ttrak - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 16.407.740.158,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 7.180.694.578,00
 • Finansal Yatırımlar 7.507.228,00
 • Ticari Alacaklar 2.241.262.706,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 405.588.806,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.835.673.900,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 5.916.701.667,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.773.269,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.040.800.710,00
 • ARA TOPLAM 16.407.740.158,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.613.044.353,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 109.458,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 109.458,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 412.390,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 412.390,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.229.711.244,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 932.457.908,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 127.709.816,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.222.802.694,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 20.020.784.511,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.458.600.907,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.103.492.670,00
 • - Banka Kredileri 2.103.492.670,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 620.935.876,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.805.986,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.329.192.458,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 298.676.871,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.030.515.587,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 326.354.265,00
 • Diğer Borçlar 62.137.331,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 62.137.331,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 787.295.008,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.040.023.428,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 186.048.245,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.910.891,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 155.137.354,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 11.458.600.907,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 804.727.758,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 357.257.137,00
 • Banka Kredileri 193.318.992,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.090.649,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 447.470.621,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 275.206.361,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 172.264.260,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.263.328.665,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.757.455.846,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.757.455.846,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.066.875,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -222.600.487,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -222.600.487,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -222.600.487,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.524.341,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 10.524.341,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 448.435.448,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.130.723.677,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.295.874.992,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 20.020.784.511,00

Kredi Hesaplama