FİNANS

tupras - tuprs - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 119.710.705.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 47.635.158.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.135.177.000,00
 • Ticari Alacaklar 21.417.520.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.187.872.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.229.648.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 40.622.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.622.000,00
 • Türev Araçlar 3.597.033.000,00
 • Stoklar 36.046.008.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 748.787.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.090.400.000,00
 • ARA TOPLAM 119.710.705.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 49.181.630.000,00
 • Finansal Yatırımlar 66.325.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 57.048.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.962.632.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 32.904.315.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 556.630.000,00
 • - Şerefiye 599.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 556.031.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 618.384.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.195.612.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.601.153.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 168.892.335.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.895.410.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 863.318.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.131.173.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 52.698.764.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.156.421.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 51.542.343.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 417.647.000,00
 • Diğer Borçlar 262.395.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 169.841.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 92.554.000,00
 • Türev Araçlar 994.512.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 116.249.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 955.255.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 530.528.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 47.604.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 482.924.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.925.569.000,00
 • ARA TOPLAM 78.895.410.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.811.153.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.274.459.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 298.200.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.199.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.190.116.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.190.116.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 44.464.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 715.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 101.706.563.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 67.185.772.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 66.743.279.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 275.257.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.344.243.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.000.699.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.901.774.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.622.714.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -305.965.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.169.774.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 622.209.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -423.080.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 970.645.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 503.343.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.503.568.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 41.044.621.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 442.493.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 168.892.335.000,00

Kredi Hesaplama