FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tupras - tuprs - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 212.345.136.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 86.484.782.000,00
 • Finansal Yatırımlar 4.102.401.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 38.752.926.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.337.196.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.415.730.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.040.085.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 833.400.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 206.685.000,00
 • Türev Araçlar 1.977.886.000,00
 • Stoklar 62.303.634.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.525.120.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.158.302.000,00
 • ARA TOPLAM 212.345.136.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 191.139.287.000,00
 • Finansal Yatırımlar 479.793.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 61.631.000,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.116.881.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 153.434.925.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.863.626.000,00
 • - Şerefiye 2.474.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.861.152.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.504.425.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.931.178.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 11.976.016.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 403.484.423.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 165.291.003.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.237.525.000,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 28.344.115.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 95.339.499.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 960.504.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 94.378.995.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 836.246.000,00
 • Diğer Borçlar 130.560.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 130.560.000,00
 • Türev Araçlar 5.293.018.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 508.105.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 444.853.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.289.109.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 383.990.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.905.119.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.867.973.000,00
 • ARA TOPLAM 165.291.003.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.976.464.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.358.151.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 464.979.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 38.351.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.214.175.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.214.175.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 888.984.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.824.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 173.267.467.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 230.216.956.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 227.568.898.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.926.796.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 28.620.416.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 152.268.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -362.014.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -494.094.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.299.782.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 262.721.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.843.706.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.365.581.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 190.483.274.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 320.345.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.648.058.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 403.484.423.000,00