FİNANS

tupras - tuprs - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 120.342.056.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 37.229.784.000,00
 • Finansal Yatırımlar 273.628.000,00
 • Ticari Alacaklar 26.999.095.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.397.444.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.601.651.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 31.477.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.477.000,00
 • Türev Araçlar 2.601.321.000,00
 • Stoklar 46.900.891.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 373.759.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.932.101.000,00
 • ARA TOPLAM 120.342.056.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 39.693.109.000,00
 • Finansal Yatırımlar 49.855.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 44.968.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.328.652.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 26.728.639.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.135.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.135.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 137.473.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.057.107.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.153.617.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 160.035.165.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.043.250.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 584.209.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.310.974.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 83.469.920.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 358.394.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 83.111.526.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 147.714.000,00
 • Diğer Borçlar 76.709.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 76.709.000,00
 • Türev Araçlar 4.309.628.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 685.642.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.622.477.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 473.519.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 153.116.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 320.403.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.362.458.000,00
 • ARA TOPLAM 112.043.250.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.841.623.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.207.072.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 1.812.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.453.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 621.649.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 621.649.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 637.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 131.884.873.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 28.150.292.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 27.797.838.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.419.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.344.243.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.033.759.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.944.761.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.462.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.944.613.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 520.441.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -5.149.210.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 684.156.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 503.343.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.103.622.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 11.507.065.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 352.454.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 160.035.165.000,00

Kredi Hesaplama