FİNANS

ulker biskuvi - ulker - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.262.885.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.824.320.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.639.474.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.639.474.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.879.687.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.031.627.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 848.060.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.755.896.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.706.078.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 49.818.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 871.480.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 197.681.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 134.308.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.356.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 85.991.000,00
 • ARA TOPLAM 13.262.885.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.629.619.000,00
 • Finansal Yatırımlar 978.106.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 369.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 369.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26.145.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.687.913.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 859.404.000,00
 • - Şerefiye 496.196.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 363.208.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 48.439.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 48.439.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 29.243.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 17.892.504.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.453.876.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.408.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 768.723.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.202.259.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 374.544.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 827.715.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 49.874.000,00
 • Diğer Borçlar 3.752.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 133.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.619.000,00
 • Türev Araçlar 1.892.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 40.556.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 84.647.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 243.948.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 78.290.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 165.658.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 46.817.000,00
 • ARA TOPLAM 2.453.876.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.965.067.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.607.951.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 211.021.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 211.021.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 146.095.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.418.943.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.473.561.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.693.648.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 342.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -485.419.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 108.056.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.235.631.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 776.562.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -35.463.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.044.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 22.444.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.400.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 131.587.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.324.334.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.016.415.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 779.913.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 17.892.504.000,00