FİNANS

ulusoy un sanayi - uluun - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.333.662.376,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.519.704.774,00
 • Finansal Yatırımlar 1.047.908.349,00
 • Ticari Alacaklar 2.946.838.510,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 101.569.916,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.845.268.594,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 57.687.020,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 57.687.020,00
 • Türev Araçlar 144.075.641,00
 • Stoklar 1.283.277.033,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 214.208.401,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 87.611.727,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 32.350.921,00
 • ARA TOPLAM 7.333.662.376,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.782.472.893,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 10.197.097,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.197.097,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 832.953,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 832.953,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7.808.666,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 968.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.420.638.382,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 65.074.527,00
 • - Şerefiye 58.747.694,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.326.833,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.502.406,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 247.465.092,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.116.135.269,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.972.906.227,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.620.635.261,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 772.569.856,00
 • Banka Kredileri 1.620.635.261,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.083.354.814,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.117.214,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.079.237.600,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.158.749,00
 • Diğer Borçlar 205.591.252,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 205.312.078,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 279.174,00
 • Türev Araçlar 65.554.675,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 100.421.758,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.333.752,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.032.935,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.300.817,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 96.286.110,00
 • ARA TOPLAM 5.972.906.227,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.328.167.344,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 839.994.216,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.505.736,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.505.736,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 463.667.392,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.301.073.571,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.815.061.698,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.815.061.698,00
 • Ödenmiş Sermaye 190.970.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.269.029,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.574.556.913,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.574.700.744,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.791.736,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 144.881.024,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 144.881.024,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 78.622.024,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 162.445.260,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 712.885.211,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.116.135.269,00

Kredi Hesaplama