FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ulusoy un sanayi - uluun - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.117.857.690,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.785.750.484,00
 • Finansal Yatırımlar 1.721.654.056,00
 • Ticari Alacaklar 6.693.349.830,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.941.585,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.690.408.245,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 67.072.265,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 67.072.265,00
 • Türev Araçlar 283.937.249,00
 • Stoklar 2.050.369.077,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 417.651.937,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.836.595,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 90.236.197,00
 • ARA TOPLAM 13.117.857.690,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.409.571.292,00
 • Finansal Yatırımlar 195.402.607,00
 • Ticari Alacaklar 10.197.097,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.197.097,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 825.339,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 825.339,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12.421.967,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.595.002,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.588.830.499,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.532.994.316,00
 • - Şerefiye 310.470.229,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.222.524.087,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 58.905.256,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 20.527.428.982,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.931.374.771,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.950.592.946,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 979.284.205,00
 • Banka Kredileri 2.950.592.946,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.584.885.189,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.777.310,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.578.107.879,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.524.667,00
 • Diğer Borçlar 155.373.435,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 151.540.896,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.832.539,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 188.813.447,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.212.018,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.367.995,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.844.023,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 35.688.864,00
 • ARA TOPLAM 10.931.374.771,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.524.715.643,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.340.354.178,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 170.460.921,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 170.460.921,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 36.072.906,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 36.072.906,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 977.827.638,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.456.090.414,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.071.338.568,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.644.624.242,00
 • Ödenmiş Sermaye 190.970.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 950.960.256,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 725.411.038,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.812.885.505,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.813.220.878,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.510.229,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 515.030.339,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 515.030.339,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 393.877.881,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.963.088.608,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -649.172.070,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 426.714.326,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 20.527.428.982,00