FİNANS

ulusoy un sanayi - uluun - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.536.409.962,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 396.082.620,00
 • Finansal Yatırımlar 1.367.618.540,00
 • Ticari Alacaklar 2.150.816.694,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.217.034,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.149.599.660,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 56.301.936,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56.301.936,00
 • Türev Araçlar 124.733.849,00
 • Stoklar 1.150.541.588,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 222.019.655,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.818.905,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 39.476.175,00
 • ARA TOPLAM 5.536.409.962,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.208.866.794,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 10.197.097,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.197.097,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 576.605,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 576.605,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 5.977.681,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.292.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 983.750.968,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.590.626,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.013.607,00
 • - Şerefiye 58.747.694,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.265.913,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.198.262,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.198.262,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 104.451.867,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.745.276.756,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.035.880.970,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.326.535.335,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 842.700.007,00
 • Banka Kredileri 1.326.366.785,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.646.607.690,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 264.204.102,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.382.403.588,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.758.885,00
 • Diğer Borçlar 168.959,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 168.959,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 119.000.585,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.409.808,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.593.722,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.816.086,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 77.699.701,00
 • ARA TOPLAM 4.035.880.970,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.269.119.284,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.056.244.303,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.272.930,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.272.930,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 203.602.051,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.305.000.254,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.440.276.502,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.440.276.502,00
 • Ödenmiş Sermaye 190.970.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 15.269.029,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 423.171.140,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 423.213.319,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -135.665,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 115.276.050,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 78.622.024,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 162.445.260,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 519.090.762,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.745.276.756,00

Kredi Hesaplama