FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

usak seramik - usak - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.334.728.695,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 77.123.102,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 624.927.035,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 392.484.467,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 232.442.568,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 605.036.790,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 181.574.578,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 423.462.212,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 830.314.461,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 171.154.334,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 100.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 26.172.973,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 1.108,00
 • ARA TOPLAM 2.334.728.695,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.343.911.506,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.731.236,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.034.653,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.696.583,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 65.160.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.173.698.558,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 586.643,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.678.640.201,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.084.461.006,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 759.515.231,00
 • - Banka Kredileri 759.515.231,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 145.031.705,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 40.175.915,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 494.496.339,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.935.381,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 491.560.958,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15.326.803,00
 • Diğer Borçlar 74.990.935,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 74.990.935,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 569.475.254,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 19.514.739,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.502.989,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.011.750,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.886.929,00
 • ARA TOPLAM 2.084.461.006,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 192.044.532,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 152.924.919,00
 • Banka Kredileri 104.347.257,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 48.577.662,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 24.396.416,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.280.554,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.280.554,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.276.505.538,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.402.134.663,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.402.134.663,00
 • Ödenmiş Sermaye 245.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.172.563.664,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.790.624,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -19.627.733,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -19.627.733,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.627.733,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.352.171,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 827.203.824,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 169.852.113,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.678.640.201,00

Kredi Hesaplama