FİNANS

usak seramik - usak - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.482.246.703,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 26.732.218,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 566.816.515,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 251.060.145,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 315.756.370,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 318.963.350,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 85.641.876,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 233.321.474,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 456.833.989,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 90.550.022,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.388.751,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.350.609,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 147,00
 • ARA TOPLAM 1.482.246.703,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 858.145.219,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.190.204,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.129.005,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 61.199,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.800.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 735.983.374,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 107.720.131,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 107.720.131,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.340.391.922,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.357.159.061,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 333.877.508,00
 • - Banka Kredileri 333.877.508,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 41.139.261,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.847.020,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 522.827.101,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.716.279,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 519.110.822,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.346.604,00
 • Diğer Borçlar 52.193.633,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 52.193.633,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 389.015.277,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.875.367,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.773.471,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.101.896,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.458.767,00
 • ARA TOPLAM 1.357.159.061,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 151.599.235,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 63.157.087,00
 • Banka Kredileri 47.443.621,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.713.466,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 41.622.848,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.129.005,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.805.815,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.805.815,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.884.480,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.508.758.296,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 831.633.626,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 831.633.626,00
 • Ödenmiş Sermaye 245.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.044.069,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 954.755,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 301.946.345,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 301.946.345,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.420.856,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 206.959,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 133.718.484,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 141.763.014,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.340.391.922,00

Kredi Hesaplama