FİNANS

usak seramik - usak - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.725.197.163,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 33.706.759,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 504.379.764,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 263.558.878,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 240.820.886,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 588.150.786,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 170.761.142,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 417.389.644,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 465.990.709,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 128.665.517,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.169.360,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.303.628,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 233.039,00
 • ARA TOPLAM 1.725.197.163,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 879.380.421,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.675.984,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.834.568,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.841.416,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.259.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 861.294.934,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.604.577.584,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.617.335.679,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 502.721.961,00
 • - Banka Kredileri 502.721.961,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44.833.361,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.249.749,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 426.816.986,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.346.916,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 420.470.070,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.696.593,00
 • Diğer Borçlar 75.488.958,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 75.488.958,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 540.072.351,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.859.441,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.999.582,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.859.859,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.711.679,00
 • ARA TOPLAM 1.617.335.679,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.172.094,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 56.298.360,00
 • Banka Kredileri 44.169.945,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.128.415,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 22.966.863,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.614.785,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.223.071,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.223.071,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.069.015,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.727.507.773,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 877.069.811,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 877.069.811,00
 • Ödenmiş Sermaye 245.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.044.069,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 954.755,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 284.837.483,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 284.837.483,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -20.854.466,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 206.959,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 318.087.745,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 19.938.800,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.604.577.584,00

Kredi Hesaplama