FİNANS

usak seramik - usak - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 681.389.526,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.699.222,00
 • Finansal Yatırımlar 18.227.985,00
 • Ticari Alacaklar 268.905.607,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 127.203.848,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 141.701.759,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 132.288.981,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 45.317.181,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 86.971.800,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 182.429.054,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 72.557.177,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 41.753.403,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.281.500,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 189.598,00
 • ARA TOPLAM 681.389.526,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 342.214.399,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 61.199,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 61.199,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.114.712,00
 • Maddi Duran Varlıklar 334.984.964,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.023.603.925,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 546.529.855,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 112.945.783,00
 • - Banka Kredileri 82.565.808,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 61.507.677,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.312.878,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 233.212.498,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 233.212.498,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.375.213,00
 • Diğer Borçlar 2.235.338,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.235.338,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 128.883.769,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.305.492,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.305.492,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.435.956,00
 • ARA TOPLAM 546.529.855,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.117.754,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 56.083.463,00
 • Banka Kredileri 44.094.077,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.989.386,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.599.907,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.599.907,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.034.785,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 614.647.609,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 408.956.316,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 408.956.316,00
 • Ödenmiş Sermaye 245.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.044.069,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 954.755,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 100.419.568,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 100.419.568,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.272.491,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 206.959,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 40.838.020,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 13.492.945,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.023.603.925,00

Kredi Hesaplama