FİNANS

verusa holding - verus - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.262.474.078,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 70.522.346,00
 • Finansal Yatırımlar 1.083.472.588,00
 • Ticari Alacaklar 35.140.987,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.140.987,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.211.938,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.211.938,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 35.850.781,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.728.492,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.546.946,00
 • ARA TOPLAM 1.262.474.078,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 399.626.767,00
 • Finansal Yatırımlar 36.557.020,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 664.617,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 664.617,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 33.593.522,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.515.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 285.222.530,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 188.494,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.769.565,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.993,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.114.026,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.662.100.845,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 117.223.979,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 67.800.903,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.855.418,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 25.028.572,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.028.572,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 699.953,00
 • Diğer Borçlar 5.263.405,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.650.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 613.405,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.635.252,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.148.830,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.148.830,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.791.646,00
 • ARA TOPLAM 117.223.979,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.135.227,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.146.246,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 500.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.210.258,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.210.258,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 49.278.723,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 188.359.206,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.473.741.639,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.103.935.887,00
 • Ödenmiş Sermaye 70.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.943.184,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 78.081.494,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 78.081.494,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.809.552,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 725.687.249,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 205.484.506,00
 • Diğer Yedekler 32.655.004,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 369.805.752,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.662.100.845,00

Kredi Hesaplama