FİNANS

verusa holding - verus - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.495.795.754,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.968.371,00
 • Finansal Yatırımlar 1.319.935.374,00
 • Ticari Alacaklar 29.737.833,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.737.833,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.330.586,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.330.586,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 79.131.960,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.078.914,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.612.716,00
 • ARA TOPLAM 1.495.795.754,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 871.324.964,00
 • Finansal Yatırımlar 71.601.260,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 533.400,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 533.400,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 60.642.041,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 73.389.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 613.239.806,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 472.087,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.180.952,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.607,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.264.811,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.367.120.718,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 298.113.056,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 177.251.670,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.691.385,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 27.680.742,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.680.742,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 762.725,00
 • Diğer Borçlar 80.309.896,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 80.309.896,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.303.571,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.068.647,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.068.647,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.044.420,00
 • ARA TOPLAM 298.113.056,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 132.272.554,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 35.017.366,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.041.698,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.041.698,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 89.213.490,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 430.385.610,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.936.735.108,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.403.579.907,00
 • Ödenmiş Sermaye 70.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.943.184,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 144.645.727,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 144.645.727,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.162.078,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.275.632,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 724.221.169,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 492.693.317,00
 • Diğer Yedekler 32.655.004,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 533.155.201,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.367.120.718,00

Kredi Hesaplama