FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Finansal Terimler Sözlüğü

Anlamını merak ettiğiniz finansal terimleri harf sırasına göre listeleyerek kolayca bulabilirsiniz.

A’dan Z'ye Finansal Terimler Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
 • TERİM
  AÇIKLAMA
 • Hesaben Saklama

  Kıymetlerin elektronik ortamda hesaben saklanmasını ifade eder.

 • Kaldıraca Dayalı Zorunlu Karşılıklar

  Kaldıraç oranı bankaların borçluluk düzeyini göstermekte olup ana sermayenin bilanço içi ve dışı yükümlülükler toplamına bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Oranın artması borçluluğun düştüğünü, oranın azalması borçluluğun arttığını göstermektedir.

 • Finansal Piyasa Altyapılarına İlişkin Prensipler

  Uluslararası Mutabakat Bankası (BIS) altında kurulmuş olan ve ödemeler alanında uluslararası standart belirleyici bir kuruluş olan Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi ile menkul kıymetler alanında uluslararası standart belirleyici bir kuruluş olan Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü tarafından 2012 yılında yayımlanan raporda yer alan, finansal piyasa altyapısı kuruluşlar için hazırlanmış standartlardır.

 • Gecikmeli Net Mutabakat

  Mutabakatın, önceden tanımlanmış olan mutabakat döngüsünün sonunda netleştirme ilkesine göre gerçekleştirildiği bir net mutabakat yöntemidir.

 • Kaldıraç Oranı

  Borcun öz sermayeye veya toplam sermayeye oranıdır. İşletmenin kaynak yapısını gösterir ve işletmenin varlıklarının hangi kaynaklarla ne oranda finanse edildiğinin görülmesini sağlar.

 • Parasal Büyüklükler

  Parasal büyüklük, dolaşımdaki para ile parasal sektörün (merkez bankası, bankalar ve para piyasası fonları) parasal veya paraya çevrilebilir olan çeşitli yükümlülüklerinin toplamından parasal sektörün birbirine olan yükümlülükleri düşülerek hesaplanır.

 • Parasal Altın

  Merkez bankasına ait ve rezerv olarak tutulan altınları ifade etmektedir.

 • IBAN

  Para transferlerinin hızlı, hatasız ve az maliyetle gerçekleştirilmesi amacıyla belirli bir standarda göre oluşturulmuş uluslararası banka hesap numarasıdır.

 • Genel Devlet Dengesi

  Merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, sosyal güvenlik kuruluşları, genel sağlık sigortası, fonlar, döner sermayeler ve işsizlik sigortası fonu dengelerinden oluşmaktadır. Uluslararası karşılaştırmalarda bu tanım esas alınmaktadır.

 • Gölge Bankacılık

  Bankacılık sektörü gibi risklere sahip olan banka dışı kredi aracılık faaliyetleridir.

 • Gerçek Zamanlı Brüt Mutabakat

  Fon ve menkul kıymet transferlerinin, netleştirme olmaksızın, bir sıra dâhilinde, tek tek ve anlık (sürekli) olarak mutabakatının gerçekleştirilmesidir.

 • Para Kurulu

  Döviz kuru rejimlerinden biridir. Bu tür bir uygulamada, ulusal paranın değeri yabancı bir para birimine veya yabancı para birimlerinden oluşan bir sepete karşı sabitlenir.

 • Sağlık raporu alan işçiler dikkat! Bunu yapan yandı

 • Kamu Kaynaklı Finansman

  Bir finansal kuruluşun çözümlenmesi sırasında ortaya çıkan zararların kamu kaynakları kullanılarak karşılanmasıdır.

 • Finansal İstikrar Kurulu

  Finansal istikrarın sağlanması amacıyla, ulusal finansal otoritelerin ve uluslararası standart belirleyici kurumların çalışmalarını koordine etmek; etkin düzenleme, gözetim ve diğer finansal sektör politikaları geliştirmek ve uygulamak üzere Finansal İstikrar Forumunun halefi olarak kurulmuştur.