[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/01/2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan süresinin uzatılması ve Kayıtlı Sermaye tavanının 120.000.000-TL'den 235.000.000-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak esas sözleşmemizin ‘'Sermaye'' başlıklı 6.maddesinin revize edilmesi onay işlemleri için Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru neticesinde ilgili madde tadilinin bakanlık tarafından gönderilen 14.01.2020 tarihli cevaplı yazısı ile şirketimiz genel kurulu tarafından karara bağlanması koşulu ile uygun olduğu şirketimize bildirilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyrulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.