[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu,  26.09.2019, 27.09.2019, 03.10.2019 ve 17.10.2019 tarihli kararları çerçevesinde, Ertan SAYILGAN ve Selim SAYILGAN'ın değerleme yaptırma yükümlülüğünü yerine getirecek kuruluşun, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Kurul listesinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)olarak belirlenmesine ve Şirket bünyesinde yer alan gayrimenkullerin değerlemesinin gerekmesi durumunda gayrimenkul değerleme hizmeti için Kurulumuz listesinde bulunan TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin (TSKB)belirlenmesine, belirlenen kuruluşların vereceği hizmet/hizmetlere ilişkin bedelin Ertan SAYILGAN ve Selim SAYILGAN tarafından ödenmesine dair 2019/57 sayılı, 31.10.2019 Tarihli kararını vermiş ve bu karar doğrultusunda şirketlerden KPMG raporunu hazırlayarak 20.01.2020 tarihinde taraflara tebliğ etmiş ancak şirketimize tebliğ edilmemiştir. 21.01.2020 tarihli açıklamaya istinaden işbu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. 

Şirketimiz bünyesinde bulunan gayrimenkullerin değerlemesine yönelik TSKB raporu henüz teslim edilmemiştir. Malum olduğu üzere, şirketimizin malvarlığının önemli kısmını maliki olduğu gayrimenkuller oluşturmaktadır ve gayrimenkul değerlemesi olmaksızın gerçek anlamda şirket değerlemesi yapılması olanaksızdır. Bu nedenlerle yatırımcılarımızın doğru yönlendirilmesi ve kötü niyetli kişilerce hisselerinin alınmaya çalışmasının önüne geçilmek amacıyla, Kamuoyunun ve yatırımcıların bu hususta aydınlatılması zarureti doğmuştur.  

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.