[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Çin'de ortaya çıkan ve dünya ülkelerine yayılma riski bulunan virüs sebebiyle dünya ticaretinde son dönemde görülen yavaşlama, Şirketimizin herhangi bir hammadde sıkıntısı yaşamasına sebep olmamaktadır.

Mevcut stoklarımız 2020 yılı üçüncü çeyrek sonuna kadar yeterli olacak seviyededir. Bunun yanı sıra Şirketimizin hem yurtiçinde hem yurtdışında çok sayıda alternatif ülkede satın alma kaynağı mevcuttur. Söz konusu kaynaklardan yapılacak satın almalar faaliyetlerimizin aksamadan ilerleyeceği şekilde revize edilmiştir. Bu olağan dışı durumun diğer yurtdışı kaynaklarımıza etki etme ihtimali göz önüne alınarak özellikle yurtiçinde yeni tedarik kanalları ile ayrıca görüşmeye başlanmıştır.

Ayrıca Şirketimizin Konsinye Mal Tedarik Anlaşması Kapsamında Çin menşeli tedarikçisinden yapması planlanan sevkiyatın tamamına yakını 2020 yılı Ocak ayında tamamlanmıştır. Tüm bunların yanında dünya ticaret hacmindeki düşüşün yol açtığı enerji fiyatlarındaki gerilemenin, Şirketimiz hammadde alım fiyatlarını düşürerek karlılığımıza olumlu katkıda bulunabileceği görüşündeyiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.