Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/02/2020
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2020/7
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 20 Şubat 2020

KARAR SAYISI : 2020/7

 

 

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ II-14.1'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ  GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

 

 

Yönetim Kurulumuzun 20 Şubat 2020 tarih ve 2020/7 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,         

 

a)   Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ilişkin solo olarak hazırlanan Bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolar ve Dipnotlarının tarafımızca incelendiğini, 

b)   Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, solo olarak hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

c) Şirketteki yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve sahip olunan bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Tebliğ uyarınca solo olarak hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.

 

Saygılarımızla,      

 

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

 

Murat Bahadır TEKER                                         Mustafa Sabri DOĞRUSOY

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi                   Denetimden Sorumlu Komite Bşk.

 

 

 

               

 

Nazlı YILMAZ                                                                     Çağan ERKAN

                                                                    

Mali İşler Genel Müdür Yrd.                                             Genel Müdür        

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.