[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz'un 21.05.2020 tarihli(bugün) toplantısında;

  

Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline

  

İCRA KURULU

  

 ADI SOYADI                               GÖREVİ

  

- Osman Zeki Sever                      Başkan

  

- Süleyman Gökalp                        Üye

  

- Mustafa Bakır                              Üye

  

-Tezay Kartal                                 Üye

  

Kurulumuz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ilgili Komiteler'in başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

  

 DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE   

  

 ADI SOYADI                 GÖREVİ

  

- Uğur Tevfik Doğan         Başkan

  

- Salih Ertör                     Üye

  

 KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

  

 ADI SOYADI                  GÖREVİ

  

- Uğur Tevfik Doğan        Başkan

  

- Salih Ertör                      Üye

  

- Anıl Deniz Gültekin         Üye   

  

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

  

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, 

  

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

  

ADI SOYADI                    GÖREVİ

  

- Uğur Tevfik Doğan           Başkan

  

- Ahmet Toksoy                  Üye

  

- Salih Ertör                        Üye

  

 

  

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

  

 

  

karar verilmiştir. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.