[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kurumsal Yönetim Tebliğinin(II-17.1) 1.maddesi 2/b fıkrası çerçevesinde payları, Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmesi nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurma yükümlülüğünden muaf olan Şirketimiz,  04.06.2020 tarihli toplantısında yönetim kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurulmamasına,

Görev süreleri  26.06.2020'de dolacak olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan KEBENÇ ve Şebnem KEBENÇ tarafından Yönetim Kurulu'nun dikkatine  sunulmuş  olan istifa mektubu incelenerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifalarının kabulüne,                                                                          

Görevlerinden istifa eden Sinan KEBENÇ ve Şebnem KEBENÇ yerine, T.T.K.nın 363. maddesi gereği, ilk toplanacak Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Fatma Ferzan ESCOBEDO ve Ümit TOKCAN'nın seçilmelerine karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.