Özet Bilgi
Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
7244 sayılı kanunun 12.maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13.madde hükümleri uyarınca, 2019 yılı nakit kar payı taksit tutarlarının ve dağıtım tarihlerinin yeniden belirlenmesi
Karar Tarihi
04.06.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
31.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
-
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011
1. Taksit
1,9750000
197,5
0
1,9750000
197,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011
2. Taksit
2,3750000
237,5
0
2,3750000
237,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011
TOPLAM
4,3500000
435
0
4,3500000
435
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029
1. Taksit
1,9750000
197,5
0
1,9750000
197,5
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029
2. Taksit
2,3750000
237,5
0
2,3750000
237,5
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029
TOPLAM
4,3500000
435
0
4,3500000
435
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5
1. Taksit
1,9750000
197,5
15
1,6787500
167,875
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5
2. Taksit
2,3750000
237,5
15
2,0187500
201,875
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5
TOPLAM
4,3500000
435
15
3,6975000
369,75
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
31.08.2020
31.08.2020
02.09.2020
01.09.2020
2. Taksit
01.10.2020
01.10.2020
05.10.2020
02.10.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029
0
0
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul kararı çerçevesinde, 3 Nisan 2020 tarihinde almış olduğu, nakit ve Şirket Ortaklarına 2 (iki) eşit taksit halinde 31 Ağustos 2020 ve 30 Ekim 2020 tarihlerinde dağıtılması kararlaştırılan toplam 105.705.000 TL tutarındaki nakit kar payının ödenmesine dair kararın,

- 17 Nisan 2020 tarihli 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyla Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun"un 12.maddesi ile, Sermaye şirketlerinde, 30 Eylül tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilmesi, Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemelerin 30 Eylül sonuna kadar ertelenmesi, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde olarak eklenmesi,

- 17 Mayıs 2020 tarihli 31130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de söz konusu geçici 13. maddenin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi,

sebebiyle iptal edilmesi ve yeni bir kararın alınması gerekliliği hasıl olmuştur.

Buna göre, dağıtıma konu nakit ve taksitli olarak dağıtılması kararlaştırılan toplam 105.705.000 TL tutarındaki nakit kar payının Şirket Ortaklarına 2 (iki) taksit halinde, 31 Ağustos 2020'de 47.992.500 TL ve 1 Ekim 2020'de 57.712.500 TL olarak ödenmesine,

Şirketimiz sermayesini temsil eden 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için iki taksitte ödenecek kar payı ödemelerinin, 1inci taksidinin 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için 1,9750 TL ve 2inci taksidinin 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için 2,3750 TL olmak üzere, Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları tablosunda belirtilen tutarlar ve tarihler dikkate alınarak - gerçekleştirilmesine ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bilimum iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin karar alınmıştır.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
CLEBI 2019 yılı kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
24.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
59.838.791,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
214.921.594
141.617.613,52
4. Vergiler ( - )
19.457.693
24.912.664,25
5. Net Dönem Kârı
192.355.079
116.704.949,27
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
192.355.079
116.704.949,27
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
3.321.322
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
195.676.401
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.215.000
* Nakit
1.215.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
104.490.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
10.449.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
76.201.079
550.949,27
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
42.282.000
0
21,98
4,35
435
B Grubu
22.785.300
0
11,85
4,35
435
C Grubu
40.637.700
0
21,13
4,35
435
TOPLAM
105.705.000
0
54,95
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

* A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır.

** Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.