[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.10.2018 - 08.11.2018 - 28.09.2018 - 30.07.2018 - 31.05.2018 - 09.04.2018 - 08.02.2018 - 11.12.2017 - 12.10.2017 - 25.05.2017 - 12.05.2017 - 14.03.2017 - 23.01.2017 - 24.11.2016 -23.09.2016
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
30.6.2015
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
8.7.2015
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
2014 yılına ait Genel Kurul gündemine ilişkin bazı kararların iptali
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
Yoktur
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2015/682
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
Yoktur
oda_Decision|
Alınan Karar
İstinaf başvurusu reddedilmiştir
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
Yoktur
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


Davanın reddine ilişkin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusunun, temyiz yolu açık olmak üzere Şirket lehine esastan reddine karar verilmiştir


Kamuoyunun bilgisine sunulur.  


Saygılarımızla.


Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.


Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.