[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.12.2020 tarihli 2020/25 sayılı kararıyla ''Yenilenebilir Enerji Sektöründe '' yeni iş olanaklarının araştırılmasına karar vermiş ve bu konu ile ilgili Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Volkan TANERİ ve Riskin Erken Saptanması Komistesini görevlendirmişti. Komite ve Sayın TANERİ raporlarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmuştur. Rapor neticesinde Yönetim Kurulu Yenilenebilir Enerji Sektöründe bir İştirak kurma çalışmasına başlanması için ilgilileri görevlendirilmiştir. Konu ile ilgili karar ve rapor ektedir. 

Kamoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.