Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet ve Toplantı Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
05.01.2021
Genel Kurul Tarihi
02.02.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.02.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
SAMSUN
İlçe
TEKKEKÖY
Adres
Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve yoklama
2 - Toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının genel kurul adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000,00 TL'den 422.500.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - Şirketin, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan, bedelsiz olmak üzere 106.470.000,00 TL (geçmiş yıllar zararlarından mahsup edildikten sonra) artırılarak 190.970.000,00 TL'na çıkartılabilmesi (%126 bedelsiz sermaye artışı) amacıyla geçmiş yıl kârlarının sermayeye ilave edilmesi (kâr payının pay şeklinde dağıtılması) için şirket yönetim kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Dilek ve temenniler
6 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
OlağanüstüGenelKurulBilgilendirmeNotu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin yönetim kurulu bugün yukarıdaki yer ve saatte toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının 02.02.2021 tarihinde Park Inn by Radisson Samsun Oteli Cumhuriyet Mah. Değirmenci Sok. No:4 Tekkeköy 55310 Samsun - Türkiye adresinde saat 14:00'da yapılmasına,

2. Olağanüstü genel kurul toplantısında hazır bulunmak üzere, Ticaret Bakanlığı Samsun Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek bakanlık temsilcisi tayini talebinde bulunulmasına

3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri diğer yasal mevzuat hükümleri gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Merkezi Kayıt Sistemi, Ticaret Sicil Müdürlüğü ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde gerekli bildirimlerin ve diğer işlemlerin yapılmasına, gerekli bilgi ve dokümanların hazırlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri

1. Açılış ve yoklama

2. Toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının genel kurul adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

3. Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000,00 TL'den 422.500.000,00 TL'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 olacak şekilde güncellenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması

4. Şirketin, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan, bedelsiz olmak üzere 106.470.000,00 TL (geçmiş yıllar zararlarından mahsup edildikten sonra) artırılarak 190.970.000,00 TL'na çıkartılabilmesi (%126 bedelsiz sermaye artışı) amacıyla geçmiş yıl kârlarının sermayeye ilave edilmesi (kâr payının pay şeklinde dağıtılması) için şirket yönetim kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması

5. Dilek ve temenniler

6. KapanışKamuoyunun bilgilerine sunarız, saygılarımızla

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.