[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CommissionsPaidForFinancialIntermediaryServicesSubAbstract|
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

2020/4. Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı
İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı
Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
oda_CommissionRatesForIntermediaryServicesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Komisyon Oranları (%)
oda_CommissionRateForSharesLineItems|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Komisyon Oranları (%)
oda_TitleOfBrokerageHouse|
Aracı Kuruluşun Unvanı
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul DeğerlerA.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
oda_CommissionRateForShares|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedi
% 0,025
% 0,025
% 0,025
% 0,025
oda_CommissionRateForPublicSectorDebtInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,0125
oda_CommissionRateCorporateDebtInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,0125
oda_CommissionRateForInterbankMoneyMarketDaily|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
BPP (günlük)
% 0
oda_CommissionRateForReverseRepoOvernight|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo (O/N)
% 0,0015
oda_CommissionRateForReverseRepoFuture|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo (vadeli)
% 0,0015
oda_CommissionRateForBISTDerivativesMarketIndexContact|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,015
oda_CommissionRateForForeignSecurity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yabancı Menkul Kıymet
oda_CommissionRateForPreciousMaterialsAndDiamonds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kıymetli Madenler ve Taşlar
oda_OtherCommissionRates|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
Ocak-Mart
Nisan-Haziran
Ocak-Haziran
Temmuz-Eylül
Ocak-Eylül
Ekim-Aralık
Ocak-Aralık
oda_IntermediaryServicesCommissionsPaidByBrokerageHouseAbstract|
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
oda_IntermediaryServicesCommissionsPaidByBrokerageHouseLineItems|
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar
oda_Year|
Yıl
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
oda_AmountOfCommissionPaidForSharesTransactionsTRY|
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
58.453
25.629
84.082
27.867
111.949
227.290
339.239
oda_AmountOfCommissionPaidForPublicSectorDebtInstrumentsTRY|
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
44.088
46.702
90.790
48.814
139.604
48.200
187.804
oda_AmountOfCommissionPaidForOtherOperationsTRY|
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0
0
0
1
1
164
165
oda_AmountOfCommissionsPaidTRY|
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
102.541
72.331
174.872
76.682
251.554
27.654
527.208
oda_AverageNetAssetValueTRY|
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
55.633.070
65.244.366
60.246.492
79.262.287
66.618.806
82.539.085
70.708.997
oda_RatioOfTotalCommissionAmountToAverageNetAssetValue|
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,1843
% 0,1109
% 0,2903
% 0,0967
% 0,3776
% 0,334
% 0,7456
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.