[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.01.2021 tarihli kararı ile,

a. İzmit Rafinerimizde sahaların daha emniyetli ve optimum kullanılması, artan rekabet ortamında müşteri ve iş ortaklarımızla daha yakın iletişimde olmanın iş süreçlerimizin hızlanmasına ve şirketimizin kurumsal markasına olumlu katkı sağlaması amaçlarıyla, Şirket merkezinin Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi No 101A 34394 Şişli, İSTANBUL adresine taşınmasına, merkez adresi değişikliğinde vergi merkezinin değiştirilmemesine ve bu doğrultuda esas sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin,

b. Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılında sona eriyor olmasından dolayı, sürenin uzatılması amacı ile esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin,

c. Şirket Merkez adresi değişikliği sebebiyle, Genel Kurul toplantılarının farklı şehirlerde yapılabilmesini sağlamak için Esas Sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 14'üncü maddesinin,

ekte yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.