FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 30.09.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarında Yer Alan Borçları Hakkındaki Gelişmeler Başlığı ile 22.11.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan Borçluluk Yapısına ilişkin dağılımda;

Kısa ve uzun vadeli olmak üzere Banka kredi borçlarına ait 5.577.346,01.- TL tutarın içinde yer alan Ziraat Bankasına ait 1.869.798,25 TL (güncel tutar 1.950.119,35 TL) borcumuza istinaden Ziraat Bankası ile sürdürülen borç yapılandırma görüşmeleri olumlu sonuçlandırılmış olup, taraflar arasında bugün, borcun tamamen ödenerek kapatılması hususunda  Ödeme Protokolu imzalanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,

  

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.