Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Serbest Şemsiye Fonu
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerinin artırılması amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve fon portföyü portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon istatistiksel ve temel analizlere dayalı olarak vadeli ve spot piyasalarda arbitraj fırsatlarını yakalamayı hedeflemektedir. Bu nedenle bir enstrümanda aldığı uzun pozisyonu başka bir enstrümanda kısa pozisyon alarak kendini korumayı ana prensip olarak uygulamaktadır. Arbitraj fırsatlarındaki getiriyi yükseltmek amacıyla fon kaldıraç kullanmaktadır.
İzahname ve YBFde yer verilmiştir
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.