Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterForOperatingReviewReportConsolidatedAbstract|
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
37
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

İlişikte sunduğumuz QNB Finansbank A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar" tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş 31.12.2020 tarihli Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nda yer alan bilgiler tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

   Saygılarımızla,

Ali Teoman KERMAN

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı

Durmuş Ali KUZU

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi

Temel GÜZELOĞLU

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Adnan Menderes YAYLA

Genel Müdür Yardımcısı

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.