[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[IHLAS]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
İhlas Holding A.Ş.'nin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 790.400.000 TL`den 1.500.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 709.600.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 28.898.574,894 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi Şirket'in toplam sermayesinde %12,5 pay sahibi olan Ahmet Mücahit Ören olup alıma ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
AHMET MÜCAHİT ÖREN
28.896.368
% 99,99
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.