Özet Bilgi
Nakit sermaye artırım sürecine ilişkin yapılan başvurunun geri alınması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
DAGI
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
80.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
10.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
80.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DAGHL, TRATACYO91Q7
10.800.000
69.200.000,000
640,74074
1,00
DAGHL, TRATACYO91Q7
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
10.800.000
69.200.000,000
640,74074
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
06.11.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 12/10/2020 tarihli ve 2020/18 sayılı Yönetim kararı ile 80.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 10.800.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 69.200.000 TL (%640,74074 ) artırılarak 80.000.000 TL ‘ye çıkarılmasına karar verildiği 12.10.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.03.2021 tarihli toplantısında sözkonusu sermaye artırım kararından vazgeçilmesine karar verilmiştir.


Kamuoyuna duyurulur.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.