pinar su - pinsu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 100.964.175,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.785.685,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 48.380.446,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.153.590,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 39.226.856,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.094.877,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.728,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.075.149,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 19.432.351,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 440.389,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 134.231,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.696.196,00
 • ARA TOPLAM 100.964.175,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 225.058.049,00
 • Finansal Yatırımlar 4.578.653,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.800,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 203.359.427,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.319.063,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 4.319.063,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 63.969,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 63.969,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 326.022.224,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 207.709.754,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.574.357,00
 • - Banka Kredileri 56.574.357,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 66.110.867,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.747.688,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 67.428.206,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.244.673,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 65.183.533,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.247.983,00
 • Diğer Borçlar 12.380.450,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 675.680,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.704.770,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 718.674,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.249.217,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 326.605,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.922.612,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 207.709.754,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.732.042,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 37.592.323,00
 • Banka Kredileri 28.792.408,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.799.915,00
 • Ticari Borçlar 2.473.437,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.473.437,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 28.295.500,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.894.303,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.894.303,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.476.479,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 281.441.796,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 44.580.428,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 44.580.428,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.762.708,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 11.713.515,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 88.239,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 59.086.809,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 59.086.809,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.850.638,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.180.008,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -56.041.046,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -19.209.805,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 326.022.224,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.