[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2018
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz adına Gebze Ticaret  Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayılı dosyası aracılığıyla konkordato talebinde bulunduğumuz davada, mahkemece yapılan inceleme sonrasında İcra İflas Kanunu'nun 287. maddesinde yazılı şartların mevcut olması nedeniyle geçici mühlet talebimizin kabulüne ve 19.09.2018 tarihinden başlamak üzere şirketimiz hakkında üç ay süre ile geçici mühlet kararı verildiğine ilişkin bildirimimiz ,

Gebze Ticaret  Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayılı dosyası ile devam eden yargılamanın 13.12.2018 tarihli duruşmasında, İcra İflas Kanunu'nun 287.maddesi gereğince üç aylık geçici mühlet süresinin bitim tarihi olan 19.12.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet süresinin iki ay daha uzatılmasına karar verildiği,

 Gebze Ticaret  Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayılı dosyası ile devam eden yargılamanın 18.02.2019 tarihli duruşmasında, 19.09.2018 tarihli ara kararı ile verilen ve 13.12.2018 tarihli ara kararı ile uzatılan geçici mühlet kararının sona erme tarihi olan 19.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İcra İflas Kanunu'nun 289.maddesi gereğince 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmesine karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu.


 
 

Gebze Ticaret  Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayılı dosyası ile devam eden yargılamanın 13.02.2020 tarihli duruşmasında, 19.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İKK'nın 289.maddesi gereğince verilen 1 yıllık kesin mühlet kararının,İİK'nun 304/3 maddesi gereğince 19/02/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.


Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

              

   
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.