[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2019-31/12/2019
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İSTANBUL ESENYURT VERGİ DAİRESİ
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Yükselen Çelik A.Ş.'nin 01.01.2019 - 31.12.2019  Dönemine ait Gelir Tablosu, 2019 Yılı 4.Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Ekte yer alan tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

01.01.2019 – 31.12.2019  döneminde net kar 40.391.004,78 TL'dir. Şirketin 25.12.2019 tarihinde 33.440.000 TL bedelle gerçekleştirdiği Tuzla fabrika binası ve arsasının satışından elde edilen 25.455.791,70 TL tutarındaki karın 12.727.895,85 TL'si net kara ilave edilmiştir. Söz konusu dönemde kurumlar vergisine tabi kar beyanımız (vergi matrahı) 28.267.346,21 TL olup, bu tutar geçen yılın 2,9 katına denk gelmektedir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.