[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin ekte yer alan 01.01.2020-31.03.2020 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, 2020 Yılı 1. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.