Özet Bilgi
Sermaye artırımının tescil edilmesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
450.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
400.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
AFYON, TRAAFYON91F6
100.000.000
300.000.000,000
300,00000
1,00
AFYON, TRAAFYON91F6
Hamiline
AFYON(RÜÇHAN), TRRAFYN00029
1.256.211,168
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
100.000.000
300.000.000,000
300,00000
1.256.211,168
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan payları, Şirketimizin ana hissedarı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. satın almayı taahhüt etmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
16.04.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
30.04.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
20.05.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
21.05.2020
SPK Başvuru Tarihi
27.02.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
02.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
20.04.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
17.04.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
29.05.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 100.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı 300.000.000 TL artırılarak 400.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin sermayenin 6. maddesinin tadiline İlişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvurumuz 21.05.2020 tarihinde onaylanmış olup, çıkarılmış sermayenin 400.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 29.05.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK onaylı Esas Sözleşme tadil metni.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.