FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
LUKSK, YBTAS, YONGA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Ünvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı
Nominal Tutar (TL)*
Tsp İşlemi **
Satış Kısıtı **
LUKSK
1
LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S.
E
NECATI YIRMIDOKUZ
3,000
YBTAS
2
YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S.
E
HÜSEYIN ÖNLEN
0,600
YBTAS
3
YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S.
E
HÜSEYIN ÖNLEN
0,893
YONGA
4
YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S.
E
EMINE MELIKE SASA SARIPOLAT
5.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.