[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bulgaristan'daki %100 oranında bağlı ortaklığımız Vaha Trade'in yatırım aracılığı faaliyet belgesinin iptal edilmesi sebebiyle, yatırım aracılılığının ve sermaye piyasası kapsamındaki hususların faaliyet konusundan çıkartılmasına,

Vaha Trade'in faaliyet konusunun "Danışmanlık hizmetleri; ticari temsil ve aracılık; reklam ve bilgi servisi hizmetleri; mal, mülk ve diğer varlıkların ticareti ve ayrıca yasalarca yasaklanmamış diğer faaliyetler, gerektiğinde faaliyeti ile ilgili lisans veya izinleri almak." şeklinde belirlenmesine ve gerekli değişikliklerin yapılmasına,

Faaliyet konusundaki değişiklikleri yapmak ve bu amaçla resmi ve özel kurumlarda iş ve işlemlerde bulunmak üzere Vaha Trade'deki yetkili kişilerin görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.