[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/6/2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

29/2/2020 tarihli özel durum açıklamamızda Ada Satınalma ve Tedarik Hizmetleri Limited Şirketi ile acentelik ilişkimizin sonlandırılmasına ve alacaklarımıza karşılık ayrılmasına karar verildiği hususları kamuoyu ile paylaşılmıştır.  23/6/2020 tarihli özel durum açıklamamızda hukuk müşavirimizden bahse konu alacakların tahsil kabiliyetinin düşük olduğu yönünde görüş alınmış olup konuyla ilgili takip işlemlerine devam edileceği hususları kamuoyu ile paylaşılmıştır.  Yatırımcılarımızdan konuyla ilgili gelen sorular dikkate alınarak bahse konu alacakların 1.807.369 TL tutarında olduğu ve acentelik ilişkisinin sona ermesinin şirketimizin satışlarını olumsuz yönde etkilemediği hususlarının da kamuoyu ile paylaşılması yerinde görülmüştür.

Saygılarımızla,

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.