Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz 02.06.2020 tarihli özel durum açıklamasında özetle; 31.12.2018 finansal tablolarında yer alan 12.934.092 TL bilanço açığının kapatılması için sermayesinin 18.000.000-TL fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla 22.000.000 TL'den 4.000.000-TL'ye düşürülmesine, yapılacak sermaye azaltım tutarı bilanço açığından fazla olduğundan eş anlı olarak yapılacak sermaye arttırımı ile söz konusu farkın kapatılmasına, bu doğrultuda Şirket sermayesinin eş anlı olarak çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 16.000.000-TL tutarında bedelli sermaye artırımı yapılarak, 4.000.000TL'den 20.000.000.-TL'ye artırılmasına, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8 maddesinin, ek yapılan tadil tasarısından belirtilen şekilde değiştirilerek gerekli onaylar alındıktan sonra konunun yapılacak ilk Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına, ve kararda belirtilen konularda genel müdürlüğe yetki verilmesine yönetim kurulumuzca karar verildiğini kamuoyuna bildirmişti. Şirketimiz genel müdürlüğünün çalışmaları neticesinde, Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 31.12.2019 tarihli finansal tabloları ile ilgili Olarak "Görüş Bildirmekten Kaçınmış" olması nedeni ile bu işlemlerin tamamlanamayacağı belirtilmiş ve Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ve eş anlı olarak bedelli sermaye artırımına yönelik 02.06.2020 tarihli 285 nolu yönetim kurulu kararı ile alınmış kararın ve ilgili Esas Sözleşme tadilinin iptaline, gerekli işlemlerin, bildirimlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine; Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.