Özet Bilgi
Pay Alım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
Fiyat istikrarının sağlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
100.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
500.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
17.03.2020
100.000
0,004
4,42
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
17.03.2020
100.000
0,004
4,43
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
17.03.2020
300.000
0,012
4,44
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
17.03.2020
400.000
0,016
4,45
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
17.03.2020
100.000
0,004
4,46
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
17.03.2020
100.000
0,004
4,47
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
17.03.2020
500.000
0,02
4,48
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
17.03.2020
673.316
0,027
4,49
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
17.03.2020
3.950.000
0,158
4,5
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
17.03.2020
150.566
0,006
4,52
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
17.03.2020
500.000
0,02
4,53
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
17.03.2020
50.000
0,002
4,54
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
17.03.2020
2.300.000
0,092
4,55
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
17.03.2020
160.078
0,006
4,59
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
19.03.2020
29.784
0,001
4,44
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
19.03.2020
70.216
0,003
4,45
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
19.03.2020
26.655
0,001
4,54
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
19.03.2020
91.345
0,004
4,55
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
19.03.2020
23.638
0,001
4,56
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
19.03.2020
16.372
0,001
4,57
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
19.03.2020
41.990
0,002
4,58
-
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
29.07.2020
4.313.491
0,11
4,44
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
29.07.2020
2.000.000
0,051
4,43
D Grubu, VAKBN, TREVKFB00019
29.07.2020
186.409
0,005
4,42
Ek Açıklamalar

İlgi: 17 Mart 2020 tarihli özel durum açıklamamız,

İlgide kayıtlı açıklamamızda Bankamız Yönetim Kurulunun kararıyla, hissedarlarımızın yatırımlarının değerinin korunması ve Bankamız hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında 100.000.000 nominal adete ve azami 500.000.000.-TL satış tutarına kadar Bankamızın Borsa İstanbul'da işlem gören "D" grubu halka açık paylarının geri alınmasına karar verildiği duyurulmuştu.

Bu kapsamda 4,42 TL – 4,44 TL fiyat aralığında 6.500.000 adet Bankamız D Grubu paylarının geri alım işlemine ilişkin bugün yapılan işlemler tabloda yer almaktadır.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.