BASIN BÜLTENİ-Microsoft'un yeni hedefi 2030'dan sonra sıfır atık
07/08/2020 18:10:24

    2020’nin başında önümüzdeki 10 sene içinde karbon negatif bir  şirket olma hedefini açıklayan Microsoft, çevresel sürdürülebilirlikle  ilgili uzun vadeli planları doğrultusunda ilerlemeye devam ediyor.
Şirket son olarak 2030’a kadar sıfır atık üreten bir operasyonel  sisteme geçiş yapmayı hedeflediğini açıkladı. Atık üretimini  sıfırlamak amacıyla, türünün ilk örneği olan Microsoft Dairesel
Merkezleri’ni kurmaya hazırlanan Microsoft,böylece sahip olduğu sunucu  ve donanımların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşüme dahil  edilmesini planlıyor.
    Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) açıkladığı verilere  göre insanlar her yıl 11 milyar ton atık üretiyor. Dünya ekonomisinin  çarklarını döndüren tüm sektörlerin ve gündelik yaşantımızın yan ürünü  olarak niteleyebileceğimiz atıklar topraklarımızı ve sularımızı  kirletiyor  kaynaklarımızı kurutuyor ve soluduğumuz havayı zehirliyor.
Atıkların oluşumuyla, dağılımıyla ve yok edilmesi için yürütülen  faaliyetlerle artan karbon emisyon oranlarını düşürmek ve dünya  ekosistemini korumak için acil bir şekilde harekete geçilmesi  gerektiğine dikkat çeken Microsoft  operasyon, ürün ve paketlemeden  kaynaklı atık miktarını 2030’a kadar sıfıra indirmeyi hedeflediğini  açıkladı.
    Sıfır atık hedefi, Microsoft’un sene başında açıkladığı çevresel  sürdürülebilirlik girişiminin üçüncü ayağını oluşturuyor. Şirket,  “karbon-su-ekosistem-atık” olarak dört ana başlık altında ele aldığı  çevresel sürdürülebilirlikle ilgili iddialı hedefler koyduğu gibi  iş  ortaklarını, çalışanlarını ve müşterilerini de aynı hedef  doğrultusunda çaba göstermeleri için teknolojisiyle destekliyor.

    Microsoft, paketlemede tek kullanımlık plastik devrini kapatıyor

    Yıllık olarak ortaya çıkan 300 milyon metrik ton plastik atığın
%50’sini tek kullanımlık plastikler  diğer %50’sini ise paketlemede  kullanılan plastikler oluşturuyor. Bu olumsuz tablonun düzeltilmesi  için cesur adımlar atılması gerektiğine inanan Microsoft, ilk olarak
2025 itibarıyla paketleme hattında tek kullanımlık plastik kullanımını  sıfıra indirmeyi planlıyor. Microsoft aynı zamanda yeni teknolojiler  kullanarak atık giderlerini de azaltmayı hedefliyor.

    Microsoft Dairesel Merkezleri ile yeniden kullanım %90’a çıkacak

    Microsoft, giderek artan bulut depolama talebine cevap verebilmek  amacıyla veri merkezinin ve söz konusu merkeze enerji sağlayan 3  milyon servis sağlayıcı ve bağlantılı donanımın da genişlemesi  gerektiğini belirtiyor. Ancak günümüzde ortalama ömrü 5 sene kadar  olan bu merkezlerin aynı zamanda dünyada artış gösteren e-atık  problemine sebep olan etmenler arasında yer aldığı da biliniyor. Atık  üretimini sıfırlama hedefi doğrultusunda, türünün ilk örneği olan
Microsoft Dairesel Merkezleri’ni kurmaya hazırlanan Microsoft,böylece  sahip olduğu sunucu ve donanımların yeni amaçlarla kullanılmasını ve  geri dönüşüme dahil edilmesini planlıyor. Microsoft Dairesel Merkezler  öncelikle yeni ve büyük bir ana veri merkezinin kampüslerinde yer  alacak ve daha sonra mevcut merkezlere eklenecek.
    Sunucuların ömrünü uzatmaya yardımcı olacak ve üretilecek atık  miktarını minimize edecek Microsoft Dairesel Merkezleri’nde makine  öğrenmesi kullanılarak kullanım süresi dolmuş sunucu ve donanımlar  tespit edilebilecek  yeniden kullanılabilecek parçalar ayrılacak.
Sökme, takma, yeniden kullanma ve geri dönüşüme kazandırma gibi  süreçler etkin olarak yürütülerek yeni nesil ekipmanların  sürdürülebilir hale getirilmesine de katkı sağlanacak. Pilot uygulama  sonucunda lojistik giderleri düşürerek karbon emisyonunu da azalttığı  belirtilen Microsoft Dairesel Merkezleri’nin, 2025 sonuna kadar  sunucuların ve ekipmanların yeniden kullanımını %90 oranında  arttırması bekleniyor.    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.