Özet Bilgi
Sermaye Artırımı için SPK'ya müracaat ve izahname gönderimi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
IHLAS
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
665.538.887
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.000.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
IHLGM, TRAOKANT91B5
665.538.887
334.461.113,000
50,25418
1,00
IHLGM, TRAOKANT91B5
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
665.538.887
334.461.113,000
50,25418
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Ortaklarımızdan İhlas Holding A.Ş. sermaye artırımı işleminde satılamayıp kalan pay olması halinde, alım taahhüdünde bulunulmuştur.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
21.09.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334.461.113 TL (%50,254180 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna bugün başvuruda bulunulmuştur. Onaya sunulan izahname ilgili KAP şablonu kullanılarak gönderilecektir.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.