[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
07/01/2014
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
27/01/2014
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Şirketimizin 08/10/2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlardan 3'ünün iptali
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Bülent BARUTÇU - Sinan TAŞKIRAN - Salih ERTÜRK - Necdet ÜNSAL - Tolga METİN - Muharrem ERBAŞ - Kemal PİŞKİN - Mehmet ALTINKAYNAK - Adem Ali ARKALI
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/212 Esas
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
24.09.2020
oda_Decision|
Alınan Karar
Davacıların bir önceki temyiz başvurusu kapsamında i) Mensa GM AŞ paylarının alımına ilişkin genel kurul kararının iptali talebi reddedilmiş, ii) Sermaye artırım kararının butlanı yönündeki davacı talepleri onanmış idi. Yerel mahkemenin bugün aldığı karar ile Yargıtay?ın Volt AŞ paylarının alımına ilişkin incelemenin yenilenmesi yönündeki hükmü takip edilerek inceleme yenilenmiş ve yenilenen inceleme neticesinde bir kez daha alınan kararın kanun ve iyi niyet kurallarına uygun olduğu yönünde hükme varılmıştır.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Belirsiz
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

24.09.2020 tarihli açıklamamızın düzeltme açıklamasıdır. Duruşma Tutanağı eklenerek yeniden gönderilmiştir.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 2020/212 esas sayılı dosya ile yeniden incelenmesine başlanan şirketimizin 08.10.2013 tarihli genel kurul toplantısının bazı maddelerinin iptali hakkındaki davasının 18.06.2020 tarihinde görülen celsesinde, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamında; dava dışı Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş.'nin gerçek mali durumunun genel kurul tarihi itibari ile belirlenmesi ve gündemin 12. maddesi ile ilgili iptal nedeninin bulunup bulunmadığını ve bozma ilamı kapsamında aynı bilirkişi heyetinden rapor alınmasına ve bir sonraki celsenin 24.09.2020 tarihinde görülmesine karar verildiği duyurulmuştu.

Adı geçen dava sürecinde, mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun sonuç bölümünde,

"Payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören ve halka açık şirket olan Davalı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.'nin 08.10.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan gündemin 12.sırasındaki kararda Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş.'nin paylarının Davalı şirketçe satın alınması hususunda, Mahkemece Bilirkişi Kurulumuza verilen görev çerçevesinde yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda, Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş.'nin alış bedelinin şirketin faaliyetine ve faaliyet beklentilerine , 2012 ve 2013 yılları Finansal Tablo verilerine, satın alma kararı öncesinde şirketin değerinin tespiti hususunda düzenlenen değerleme raporundaki tespit ve değerlendirmelere göre açık bir oransızlık, ölçüsüzlük ya da dengesizlik oluşturduğunun iddia edilemeyeceği, bu yönüyle genel kurulda alınan kararın iyiniyet kurallarına aykırılığının söz konusu olmadığı kanaatimizce nihai takdiri Yüce Mahkememize ait olmak üzere saygı ile arz ederiz"

denilmektedir. Bu doğrultuda bugün yapılan duruşma tutanağı ekte bulunmakta olup, 7 yıl evvel yapılan şirketimiz genel kurul toplantısında alınan kararlardan i) Volt AŞ paylarının alımına ilişkinii) Mensa GM AŞ paylarının alımına ilişkin kararlar kesinleşmiş olup, ifa edilemeyen sermaye azaltımı ile eş anlı sermaye artırımı kararının butlan (yok sayılması) olduğuna hükmedilmiştir. Mahkemece alınan kararlar bir önceki yerel mahkeme kararı ile aynıdır. Davacıların bir önceki temyiz başvurusu kapsamında da i) Mensa GM AŞ paylarının alımına ilişkin genel kurul kararının iptali talebi reddedilmiş, ii) Sermaye artırım kararının butlanı yönündeki davacı talepleri onanmış idi. Yerel mahkemenin bugün aldığı karar ile Yargıtay'ın Volt AŞ paylarının alımına ilişkin incelemenin yenilenmesi yönündeki hükmü takip edilerek inceleme yenilenmiş ve yenilenen inceleme neticesinde bir kez daha alınan kararın kanun ve iyi niyet kurallarına uygun olduğu yönünde hükme varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.