[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2019
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Adana'da bulunan tekstil fabrikasına ait elektrik abonelik ve tüketim bedellerine ilişkin olarak Enerjisa Toroslar Perakende Satış AŞ tarafından başlatılan ve detayına 31.12.2018 tarihli mali tablolarımızın dipnotlarında yer verilen (ana para tutarı 1.327.153 TL) icra takipleri ile buna bağlı olarak taraflar arasında süregelen diğer dava ve ihtilaflar hususunda devam eden görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya varıldığı, buna göre şirketimiz tarafından 30.09.2020 tarihine kadar 750.000 TL tutarında ödeme yapılacağı ve ödemenin yapılması halinde alacaklı tarafından başlatılmış olan icra takiplerinden vazgeçileceği duyurulmuştu. Bahsi geçen ödeme henüz gerçekleştirilememiştir. Gelişmeler hususunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

  

 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.