[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin maliki bulunduğu İstanbul İli, Kadıköy İlçesi'nde kain ve T.C. Kadıköy Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Ada N 378 ve Parsel N 25' de kayıtlı taşınmazda yapılacak Çok Katlı Mağaza niteliğindeki binanın ince yapı inşaatı işleri için yapılan ihalede alınan tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak yapılacak ince yapı inşaatı işleri için Conart İnşaat ve Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.' nin yüklenici firma olarak seçilmesine ve Şirketimiz ile Conart İnşaat ve Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. arasında akdedilecek Bina İnce İnşaat İşleri Yüklenici Sözleşmesi'nin koşullarının Yönetim Kurulumuzca onaylanmasına

karar verilmiştir.

Saygılarımızla,
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.