[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2020, 21.04.2020, 26.01.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bağlı ortaklıklarımız Doğa Tarım Hayvancılık Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş ("Doğa Tarım"), Batı Tarımsal Yatırımlar A.Ş. ("Batı Tarım"), EGC Tarım Arazileri AŞ ("EGC Tarım") ve Tan EGELI tarafından T.C. Çal Asliye Hukuk Mahkemesinde 7101 sayılı kanunun 14. Maddesi ile değişik İİK.'nun 286 ve devamı maddeleri gereğince Konkordato mühleti verilmesi için dava açılmış olduğu, ilgili mahkemece 24 Ocak 2020 tarihinden başlamak üzere 3 ("üç") aylık geçici mühlet verilerek, ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 21 Nisan 2020'a bırakıldığına tensiben karar verildiği ve mahkemenin 21 Nisan 2020 tarihinde yapılan duruşmasında geçici mühlet süresinin 24 Nisan 2020 tarihinden itibaren 2 ("iki") ay süre ile uzatılmasına karar verilerek ön inceleme ve tahkikat için duruşmanın 16 Haziran 2020 tarihine bırakıldığı şirketimize iletilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştı. 

Mahkemenin 16.06.2020 tarihinde yapılan duruşmasında dosyaya ibraz edilen raporlar ve dosya kapsamındaki belgeler nazara alınarak davacıların kesin mühlet taleplerinin kabulü ile İİK.nun 289/3 maddesi gereğince davacılara 24.06.2020 tarihinden başlamak üzere 1 ("Bir") yıllık kesin mühlet verilmesine, bu süre boyunca geçici komiser heyetinin görev ve yetkilerinin aynen devam etmesine, mahkemece daha evvel verilen tedbir kararlarının aynen devamına, 7101 sayılı yasa ile değişik İİK. nın 293. maddesi uyarınca alınan kararlar kesin olmak üzere karar verdiği ve duruşmanın 15.10.2020 tarihine bırakıldığı şirketimize bildirilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

15.10.2020 tarihinde yapılan duruşmada İİK. 289/3 maddesi gereğince davacılara 24.06.2020 tarihinden başlamak üzere 1 ("Bir") yıllık kesin mühlet verildiği ve mühletin devam ettiği anlaşılmakla, komiser heyetinin görev ve yetkilerinin aynen devam etmesine, mahkemece daha evvel verilen tüm tedbir kararlarının aynen devamına, İİK 291. maddesi uyarınca kesin mühlet için davacıların mali durumlarının düzelmesi halinde konkordato  komiserinin mahkemeye yazılı rapor sunmasına, bu hususta rapor sunulması halinde resen dosya üzerinden konkordato talebinin red edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesine, İİK 292. maddesi uyarınca kesin mühlet için konkordato komiserinin mahkemeye yazılı rapor sunması halinde konkordato talebinin reddine veya davacıların iflasına karar verilip verilemeyeceğinin değerlendirilmesine 7101 sayılı yasa ile değişik İİK. 293. maddesi uyarınca alınan kararlar kesin olmak üzere karar verilmiş olup duruşmanın 16.03.2020 tarihine bırakılmasına karar verilmişdir.  

Kamuoyunun bilgisine sunarız

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.