[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_TenorIssueDocumentAbstract|
Tertip İhraç Belgesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2020
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
22.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda talep toplama sürecinin tamamlandığı açıklanan, toplam 650.000.000 ABD Doları nominal tutarda ve yurtdışına satılan tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru bugün gerçekleştirilmiştir.
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.