Özet Bilgi
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
16.575.787,5
Ulaşılacak Sermaye (TL)
35.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
DURDO, TRADUROF91D4
16.575.787,5
18.424.212,500
111,15135
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
16.575.787,5
18.424.212,500
111,15135
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
03.12.2020
İç Kaynakların Detayı :
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL)
16.793,09
Yedek Akçeler (TL)
18.236.901,28
Özel Fonlar (TL)
170.518,13
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
22.09.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
26.11.2020
SPK Başvuru Tarihi
18.08.2020
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
26.11.2020
Ödeme Tarihi
07.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
04.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.12.2020 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Onay yazısı.pdf
EK: 2
İhraç Belgesi.pdf
EK: 3
Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.