Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2020
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/12/2020
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
006
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu 02.12.2020 tarihinde  Köme Mahallesi Taslak Sk. N 9/A Uşak adresindeki şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

  

 

  

01.01.2020-30.06.2020 faaliyet dönemlerine ait konsolide bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve faaliyet raporları incelenmiş olup gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından kurulumuzca kabul edilmesine karar verilmiştir. Sorumluluk beyanımız aşağıdadır.

  

a)      Konsolide bağımsız denetimden geçmiş  30.06.2020  tarihli konsolide bilançolar, konsolide gelir tabloları, konsolide ek finansal tablolar,  dipnotları ile döneme ilişkin yıllık  yönetim kurulu faaliyet raporlarının   tarafımızdan incelendiğini,

  

b)      Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal  tabloların  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

c)      Finansal tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.


  

Enver DAĞDAGÜL

Yönetim Kurulu Başkanı


Yaşar ERTUĞRUL

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.


Mustafa DAĞDAGÜL

Yönetim Kurulu Üyesi


Nafiz DAĞDAGÜL

Yönetim Kurulu Üyesi


Mehmet Ali DAĞDAGÜL

Yönetim Kurulu Üyesi


Celaleddin ARSLAN

Yönetim Kurulu Üyesi


Şerif PEKTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.