[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
04.01.2021 TARİHLİ SAAT 11:59 ÖZEL DURUM AÇIKLAMAMIZA İLİŞKİN DÜZELTMEDİR;

04.01.2021 tarihli açıklamamızda "Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2020 tarihinde yapılan toplantıda" cümlesinde tarih sehven 2021 yerine 2020 yazılmıştır. Açıklamamızın ilgili paragrafının düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir.

% 58,13 oran ile  Şirketimiz  ana pay sahiplerinden Şahin - Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2021 tarihinde yapılan toplantıda,  planlanan bedelli sermaye artırımının gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere 435.419.600 TL'nin Şirketimize sermaye avansı olarak transfer edilmesine karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir. 

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.